Copywriting

COPYWRITING

En sann kärlek för det skrivna ordet


Som copywriter hos Holmstrand Design, utformar jag reklambudskap genom att idémässigt skapa till exempel en reklamkampanj eller en reklamenhet för en annons eller en broschyr. Tänker ut idéer, skriver reklam och skapar kommunikation. I mitt arbete ingår det att sätta mig in i och förstå uppdraget, ta reda på mer, definiera problemet, fundera ut lösningar på problemet, presentera idéer för dig

som kund – och se till att förverkliga dem.VAD GÖR EN COPYWRITER


Jag fungerar som en kommersiell skribent som skriver på uppdrag av dig. Texterna är anpassade för alla upptänkliga medier och resultatet kan bli; annonser, reklamfilmer, radiospotar, säljbrev, utomhustavlor, broschyrer, slogans, webbtexter, flyers, förpackningar, inbjudningar, nyhetsbrev, årsredovisningar, kundtidningar, interninformation och pressreleaser, dessutom ingår det i mitt arbete på Holmstrand Design att även producera texter på engelska, eller om du vill, översätta redan befintligt textmaterial till engelska.

TIDIGARE KUNDER

translating
linguist